Квартирний облік

Нормативна база:

ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Постанова Ради міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, якіпотребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР»

Рішення: